Velkommen til Oslo Militære Samfund

Christiania Militære Samfund ble stiftet 1. mars 1825 av en gruppe subalterne offiserer. I 1925 ble navnet endret fra Christiania Militære Samfund til Oslo Militære Samfund (OMS). Samfundet har i dag over 1400 medlemmer.

Alle våre foredrag er for våre medlemmer og spesielt innbudte gjester.

På vår hjemmeside finner du oversikt over kommende arrangementer samt tidligere gjennomførte foredrag. Du finner også relevant informasjon knyttet til Oslo Militære Samfund og medlemskap, samt vår stolte historie. Formann i Oslo Militære Samfund er oberstløytnant Bjørn Aksel Sund.

Du kan lytte til mange av våre foredrag som podcast. De legges ut på nettstedet Podbean, men vil også speiles der du normalt finner podcaster. Søk etter «Oslo Militære Samfund».

«Oslo Militære Samfund er en av Norges viktigste talerstoler»
(Sitat fra et av tidligere utenriksminister Børge Brendes foredrag i OMS)

Siste nytt fra Oslo Militære Samfund: