Velkommen til Oslo Militære Samfund

En av Norges viktigste talerstoler

Christiania Militære Samfund ble stiftet 1. mars 1825 av en gruppe subalterne offiserer. I 1925 ble navnet endret fra Christiania Militære Samfund til Oslo Militære Samfund (OMS). Samfundet har i dag over 1400 medlemmer.

Formann er kommandørkaptein Iren Isfeldt.

Foreningens formål:
«Samfundets formål er å utdype interessen for kunnskap om totalforsvaret og de militære vitenskaper gjennom foredrag, diskusjoner og utgivelse av Norsk Militært Tidsskrift. Samt fremme kameratskap mellom offiserer av alle forsvarsgrener gjennom selskapelig samvær.»

Samfundets organer:

  • Oslo Militære Samfunds lov
  • Direksjonen
  • Representantskapet
  • Generalforsamling

Medlemsskap:

Samfundet har flere kategorioer medlemmer, inkludert Kongelige Æresmedlemmer og Inbudte Medlemmer. Et hederstegn ble innført i april 2001. Les mer om medlemsskap her.

Til slutt ønsker vi deg god fornøyelse på våre hjemmesider. Her finner du Samfundets omfattende portrettgalleri av stor historisk verdi. Galleriet inneholder framstående militære og kongelig personer fra 1600-tallet og frem til idag. Du finner også alle foredrag og innlegg som er blitt holdt i Oslo Militære Samfund regi siden 2000.