Øyvinn Øi – kransnedleggelse

Nylig avtroppet formann i OMS, kommandørkaptein Iren Isfeldt, la i dag ned krans ved kaptein Øyvinn Øi sin minnesbauta utenfor Oslo Militære Samfunds lokaler.

Vi skal forsøke finne og publisere Øis legendariske og nærmest klarsynte foredrag fra talerstolen i OMS våren 1939 – rett før krigsutbruddet med tittelen «Det strategiske overfall». Han fikk dessverre så rett så rett på mange områder. Foredraget vakte sterke reaksjoner i dagspressen på den tiden.

Les mer her: https://no.wikipedia.org/wiki/%C3%98yvinn_%C3%98i

Krans nedlagt av nylig avgått formann i OMS, kommandørkaptein Iren Isfeldt. Foto: OMS
Skriv ut