Tillitsvalgte i OMS

Tillitsvalgte per 1. september 2017

Formann
Oberstløytnant Bjørn Aksel Sund

Direksjonen

Direksjonens medlemmer:
Generalmajor (L) Gunnar Rolland
Oberstløytnant (H) Knut Bremerthun
Kommandørkaptein (S) Tor Egil Walter
Oberst (L) Erik Arff Gulseth

Varamedlemmer til Direksjonen:
Oberstløytnant (H) Egil Vindorum
Advokat (Siv) Trond V S Eriksen
Kommandør (S) Jon Meyer
Oberstløytnant (H) Ranie E Tomter
Kapteinløytnant (S) Sandra Tjørn

Representantskapets medlemmer:

Kontreadmiral (S) Jo G. Gade
Kontreadmiral (S) Jørgen Berggrav
Oberstløytnant (H) Ola Stubdal
Oberstløytnant (H) Eigil Jespersen
Kommandørkaptein (S) Patricia Flakstad
Oberstløytnant (H) Arne Njøs
Brigader (L) Morten Sannes
Advokatfullmektig Tora Fæste

Varamedlemmer til representantskapet:                                     

Kaptein (H) Lars Nederberg
Oberst (H) Frank Stensland
Oberst (H) Anders Lundesgaard
Oberstløytnant (H) Bjørn Eidsvåg
Kommandørkaptein (S) Anders B. Stenberg
Major (L) Roy Skogstad
Kadett (H) Kay-Arne Schjetne

Presse- og informasjonskontakt

E-post: presse@oslomilsamfund.no