Tillitsvalgte i OMS

Per september 2019:

Formann
Oberstløytnant Bjørn Aksel Sund

Direksjonens medlemmer:
Kommandør (SP) Jon Meyer
Generalmajor (LP) Gunnar Rolland
Oberst (LP) Erik Arff Gulseth
Oberstløytnant (HP) Egil Vindorum
Oberstløytnant (L) Stine Barkley Gaasland
Major (HP) Tore Erik Viker
Oberstløytnant (H) Ranie E Tomter
Advokat Trond Vegard Sagen Eriksen
Kapteinløytnant (S) Sandra Tjørn
Major (LP) Roy E Skogstad (utlånt fra Representantskapet)