Tillitsvalgte i OMS

Per april 2018:

 

Formann
Oberstløytnant Bjørn Aksel Sund

Direksjonen

Direksjonens medlemmer:
Kommandør (S) Jon Meyer
Generalmajor (L) Gunnar Rolland
Oberstløytnant (H) Ranie E Tomter
Oberst (L) Erik Arff Gulseth

Varamedlemmer til Direksjonen:
Oberstløytnant (H) Egil Vindorum
Advokat Trond Vegard Sagen Eriksen
Major (L) Roy Skogstad
Oberstløytnant (L) Stine Barkley Gaasland
Major (H) Tore Erik Viker

Representantskapets medlemmer:

Kontreadmiral (S) Jo G. Gade
Kontreadmiral (S) Jørgen Berggrav
Oberstløytnant (H) Ola Stubdal
Oberstløytnant (H) Eigil Jespersen
Oberstløytnant (H) Arne Njøs
Brigader (L) Morten Sannes
Kommandørkaptein (S) Patricia Flakstad
Advokatfullmektig Tora Fæste

Varamedlemmer til representantskapet:                                     

Kaptein (H) Lars Nederberg
Oberstløytnant (H) Bjørn Eidsvåg
Oberst (H) Anders Lundesgaard
Kadett (H) Kay-Arne Schjetne
Oberstløytnant (L) Gyda Ellefsplass Olsen
Oberstløytnant (L) Freddy Sæther