Statuetter hederstegn

Statutter for Oslo Militære Samfunds hederstegn

Paragraf 1.

Oslo Militære Samfunds Hederstegn tildeles av Direksjonen i Oslo Militære Samfund. Medaljen er rund og har en diameter på 33 millimeter. Hederstegnet utgis i 3 valører; gull, sølv og bronse.

Forside: Oslo Militære Samfunds emblem på plate med eikeløv langs kanten i valøren gull (forgylt), sølv (forsølvet) eller bronse (bronsert).

Bakside: Oslo Militære Samfunds Hederstegn

Oppheng: Medaljen bæres i en ring festet til spissen av båndet.

Paragraf 2.

Medaljen bæres i et 35 med mer bredt bånd i vatret kongeblått med en 5 mm midtstripe av gull, kantet på begge sider med to 1 mm striper i høyrødt og olivengrønt. Båndet er ytterst kantet med en 3 mm stripe i høyrødt og innenfor en 3 mm stripe i hvitt.

Til samtlige valører benyttes samme bånd og båndstripe.

Paragraf 3.

Oslo Militære Samfunds Hederstegn tildeles personer som har gjort en fortjenstfull innsats for Oslo Militære Samfund (OMS).

Hederstegnet i GULL tildeles medlemmer av OMS som er utnevnt til Æresmedlem av OMS, har vært formann i Direksjonen i minst to valgperioder, har vært ordfører i Representantskapet i minst tre valgperioder, har vært Intendant i minst tre valgperioder, har vært redaktør av Norsk Militært Tidsskrift i minst 4 år eller som av Direksjonen vurderes til gjennom lang tid å ha gjort en særlig fortjenstfull og utmerket innsats til beste for OMS.

Hederstegnet i SØLV tildeles medlemmer av OMS som er utnevnt til Innbudte medlemmer av OMS, har vært formann i Direksjonen i kortere tid, har vært ordfører i representantskapet i kortere tid, har vært redaktør av Norsk Militært Tidsskrift i kortere tid, har vært Intendant i kortere tid, har vært medlem/varamedlem av Direksjonen i minst tre valgperioder, eller som av Direksjonen vurderes til over tid å ha gjort en meget fortjenstfull og verdifull innsats til beste for OMS.

Hederstegnet i BRONSE tildeles medlemmer av OMS som har vært medlem/varamedlem av Direksjonen i kortere tid, har vært medlem/varamedlem av Representantskapet gjennom minst tre valgperioder eller som av Direksjonen vurderes til å ha gjort en spesiell, fortjenstfull og stor innsats til beste for OMS.

Direksjonen kan når som helst vurdere innehavere av Hederstegn i lavere valør for å gi disse høyere valør.

Paragraf 4.

Med Hederstegnet følger diplom og båndstripe samt miniatyr. Diplomet skal øverst ha bilde av medaljens forside og tekst som beskriver Hederstegnets navn og valør. Videre skal diplomet fylles ut med mottakerens navn og i hvilken grunn Hederstegnet er utdelt. Diplomet underskrives av Formannen og Representantskapets ordfører.

Paragraf 5.

Hederstegnet utdeles på årsmiddagen.

Hederstegnet implementeres fra og med 2002 og gis tilbakevirkende kraft.

Hederstegnet utdeles ikke post mortem.

Paragraf 6.

Hederstegnet er personlig eiendom og skal ikke inndras ved innehaverens død.

Paragraf 7.

Hederstegnet er tillatt båret til uniform etter de til enhver tid gjeldende bestemmelser.