Særskilte medlemsskap i Oslo Militære Samfund

:: Kongelige æresmedlemmer

Kronprins Gustaf, 1880
Oscar II, 1883
Prins Carl, 1886
Prins Eugen, 1891
Prins Gustav Adolf, 1902
HM Kong Haakon VII, 1905 Samfundets høye beskytter
HM Kong Olav V, 28. desember 1927 og fra 1957 Samfundets høye beskytter
Hans Majestet Kong Harald V, 23. november 1959 og fra 1991 Samfundets høye beskytter
Hennes Majestet Dronning Sonja, 19. mars 1980
Hans Kongelige Høyhet Kronprins Haakon, 1997  

:: Æresmedlemmer

Oberst Peter Michael Vosgraff, 1856
Generalmajor Jacob Gerhard Meydell, 1856
Generalløytnant Otto Richard Kierulf, 1871
Oberst Ingvald Marillus Emil Smith, 1887
Generalmajor Robert Shaw Melhuus, 30. desember 1926
Oberst Oswald Fredrik Wilhelm Nordlie, 21. mars 1949
Captain US Navy John A. Gade, 21. mars 1949
Major Henry Adelsten Aargaard, 31. mars 1952
Major Josef Treider, 19. mars 1956
General Hermann Fredrik Zeiner Gundersen, 18. mars 1974
Major Johan L’orange, 13. mars 1979 (Direktør)
Kommandør Kåre Berg, 23. mars 1981
Major Johannes H. Berg, 1999 (tidligere ordfører i Representantskapet)
Oberst Kjell Huslid  3. april 2017

:: Innbudte medlemmer

Konsul Gunnar Holst, 23. april 1956
Direktør J. Henry Støre, 23. april 1956
Oberst Harald Rognhaug, 23. februar 1983
Oberstløytnant Johannes Gartå, 23. februar 1983
Banksjef Arne Jensen, 23. februar 1983
Major Steinar Wang, 29. februar 1987
Oberst Kjell Huslid, 22. februar 2001
Generalmajor Gullow Gjeseth, 6. mai 2004
Direktør Gunnar Sønsteby, 2008
Kommandørkaptein Stig Morten Karlsen, 30. november 2009
Flaggkommandør Petter A. Ask, 5. november 2012
Kapteinløytnant Stein W. Ø. Johansen, 5. november 2012
Generalløytnant Wilhelm Mohr, 14. januar 2013
Generalmajor Reidar Torp, 14. januar 2013
Oberst Tor Erik Drangsholt, 3. mars 2014