Om OMS

Oslo Militære Samfund (OMS) hviler på fire søyler:

  • Talerstolen, som er en av landets viktigste for utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk.
  • Samfundets bygning i Myntgata 3.
  • Norsk Militært Tidsskrift, som er Norges dominerende for militærfaglige publikasjoner basert på redaktørplakaten.
  • Sosialt samvær mellom medlemmene.cropped-omslogo.jpg

Samfundets organer:

Oslo Militære Samfunds lov
Direksjonen
Representantskapet
Generalforsamling

Representantskapets medlemmer:

Kontreadmiral (S) Jo G. Gade
Kontreadmiral (S) Jørgen Berggrav
Oberstløytnant (H) Ola Stubdal
Oberstløytnant (H) Eigil Jespersen
Kommandørkaptein (S) Patricia Flakstad
Oberstløytnant (H) Arne Njøs
Brigader (L) Morten Sannes
Advokatfullmektig Tora Fæste

Varamedlemmer til representantskapet:                                     

Kaptein (H) Lars Nederberg
Oberst (H) Frank Stensland
Oberst (H) Anders Lundesgaard
Oberstløytnant (H) Bjørn Eidsvåg
Kommandørkaptein (S) Anders B. Stenberg
Major (L) Roy Skogstad
Kadett (H) Kay-Arne Schjetne

Medlemsskap:

Samfundet har flere kategorioer medlemmer, inkludert Kongelige Æresmedlemmer og Inbudte Medlemmer. Et hederstegn ble innført i april 2001.

Norges forsvarsforenings landsmøte i Det Militære Samfund sommeren 1915. Nummer seks fra venstre i første rad er Fridtjof Nansen som ble valgt til ny president. Norges forsvarsforenings landsmøte. 11.06.1915 møttes representanter i Det Militære Samfund. Fra venstre i første rad er følgende identifisert: nr 1 banksjef Jens Ludvig Andersen-Aars, nr 2 kommandør Alfred Berglund, nr 5 offiser, generalsekretær i Norges Forsvarsforening; Anders Larsen Vethe, nr 6 Fridtjof Nansen (han ble dagen etter valgt til president etter Drolsum), nr 7 overbibliotekar Axel Charlot Drolsum, president i Norges Forsvarsforening; nr 8 professor dr Otto Andreas Andersen, visepresident i Norges Forsvarsforening.
Narve SkarpmoenNasjonalbiblioteket

Se flere gamle bilder fra Oslobilder her og DigitaltMusem her.

Her er hva som står om OMS på Wikipedia

Oslo Militære Samfund (OMS) er en norsk forening med formål å utdype interessen for og kunnskap om totalforsvaret og de militære vitenskaper gjennom foredrag, diskusjoner og utgivelse av Norsk Militært Tidsskrift, samt å fremme kameratskap mellom offiserer av alle forsvarsgrener gjennom selskapelig samvær. OMS tar opp som medlemmer norske offiserer, norske sivile embets- og tjenestemenn tilknyttet Forsvaret, og personer som det er i OMS’ særlige interesse å knytte til seg.

Historie

 Norges forsvarsforenings landsmøte i Det Militære Samfund sommeren 1915. Nummer seks fra venstre i første rad er Fridtjof Nansen som ble valgt til ny president.

OMS ble stiftet 1. mars 1825 som Christiania Militære Samfund. Stifterne var en gruppe offiserer, med kaptein Jacob Gerhard Meydell i spissen. Meydell ble også første formann. Kaptein Jens Christian Blich, premierløytnant Thomas Edvard von Westen Sylow og offiser Hans Kirkegaard Fleischer var også med. Fleischer var formann fra 1857 til 1859.

Medlemstallet ved stiftelsen var 58, hvorav 10 kapteiner og 48 løytnanter. I løpet av året rekrutterte de ti nye medlemmer, blant disse en løytnant fra Marinen. Stabsoffiserer ble innbudt som æresmedlemmer.

Formålsparagrafen var

a. Ved udarbeidelser over Gjenstande henhørende til Krigsvidenskaberne at bidrage til militair Videnskabelighed.
b. Anskaffelse av et militair Bibliothek.

OMS første kjente årsberetning gjelder året 1830, med en sirkulasjon som innbefattet selveste kong Karl III Johan. Samme året begynte tidsskriftet Militairt Tidsskrift å komme ut i Christiania.

De første ti årene ble foreningen etablert og hadde regelmessige møter, men etter det kom en nedgangsperiode. I 1844 var det bare 24 medlemmer igjen. De gjenværende ble enige om et løft i aktiviteten, og det ble blant annet skaffet egne lokaler i hotell Prins Carl i Skippergaten 21. Aktiviteten tok seg opp igjen.

Visekongen Carl sørget for det første kongelige besøk i 1857. I 1869 var medlemstallet oppe i 180, og man begynte å vurdere å anskaffe et eget hus. Fra nå av blir også foredrag og diskusjoner en del av virksomheten med faste møter på mandager. Dette ble senere økt til to møter i uken, disse på onsdager og lørdager.

4. oktober 1876 ble grunnstenen til OMS nye bygning nedlagt. Årsmiddagen i 1878 ble holdt i det ennå uferdige huset, som først ble innviet 12. november. Arkitekten var Wilhelm von Hanno. Huset kostet 87 000,- med 9 000,- i tillegg for inventaret. Biblioteket fikk en sentral plass i huset, men siden både generalstaben og admiralstaben hadde etablert sine egne biblioteker hadde dette ikke noen sentral rolle lenger. Biblioteket er bevart fram til i dag og befinner seg i Forsvarsmuseets eie.

1905 var et spesielt dramatisk år for foreningen, da de fleste medlemmene befant seg på grensevakt mot Sverige. Kong Haakon VII deltok på møte for første gang 14. desember, og var senere et trofast medlem.

Under første verdenskrig fortsatte virksomheten som normalt, da Norge var nøytralt. Kronprins Olav ble tatt opp som medlem 3. oktober 1924, og var som sin far senere et trofast medlem.

Ved 100-års-jubileet var medlemstallet oppe i 450. Ved feiringen talte Fridtjof Nansen på vegne av gjestene. Umiddelbart etter jubileet ble navnet endret til Oslo Militære Samfund.

Under andre verdenskrig var ikke foreningen i aktivitet. Den omfattende portrettsamlingen ble stuet bort i sølvgruvene på Kongsberg, og foreningens andre aktiva ble søkt gjemt fra de tyske okkupasjonsmyndighetene.

Fram til 150-årsjubileet minsket klubbvirksomheten i samfunnet ellers, så også i Oslo Militære Samfund. Lokalene ble til utleielokaler, men foreningens virksomhet ellers var i framgang. I 1950 var det 592 medlemmer, i 1975 flere enn 1000 medlemmer og i 2006 nærmet medlemstallet seg 1700.

Formann i Oslo Militære Samfund er Kommandørkaptein Iren Isfeldt (Sjøforsvaret).

Oslo Militære Samfunds logo. Emblemet er blant annet dekorert med norsk løve, norske flagg og kongeflagg.

 Kart over Akershus festning og områdene rundt. Bygning nummer 28 er Oslo Militære Samfund

Båndstripe for Oslo Militære Samfunds hederstegn.