NMT: Siste utgave av Norsk Militært Tidsskrift (2/2016)

NMT 2.2016 lr

Her finner du utgave 2/2016 av Norsk Militært Tidsskift.

– NMT på nett – ditt organ for kontakt med Forsvaret
Etablert 1830 – på Internett siden 2000

Norsk Militært Tidsskrift (NMT) er landets eldste fagtidsskrift, etablert tilbake i 1831. Tidsskriftet eies av Oslo Militære Samfund, men har en fri stilling og drives redaksjonelt i henhold til redaktørplakaten.

Skriv ut