NMT: Siste utgave av Norsk Militært Tidsskrift (4/2016)

NMT-4-2016 Her finner du utgave 4/2016 av Norsk Militært Tidsskrift. – NMT på nett – ditt organ for kontakt med Forsvaret Etablert 1830 – på Internett siden 2000 Norsk Militært Tidsskrift (NMT) er landets eldste fagtidsskrift, etablert tilbake i 1831. Tidsskriftet eies av Oslo Militære Samfund, men har en fri stilling og drives redaksjonelt i henhold til redaktørplakat.
Skriv ut