Medlemskap

Hvem kan bli medlem?

Samfundet har disse kategorier medlemmer:

– alminnelige medlemmer

– æresmedlemmer

– innbudte medlemmer

– bedriftsmedlemskap

Alminnelig medlemmer:

  1. Norske offiserer og spesialistbefal.
  2. Norske sivile embetsmenn og tjenestemenn tilknyttet Forsvaret.
  3. Andre personer som det er i Oslo Militære Samfunds særlige interesse å knytte til seg.

Samfundet har pr januar 2017 ca 1500 alminnelige medlemmer.

Hva koster det å være medlem?

Stabsoffiserer og sivile medlemmer bosatt i Oslo-området: kr 720,- pr år.

Kadetter kr 120,- pr år.

Som Oslo-område regnes kommunene: Oslo, Bærum, Asker, Askim, Drammen, Eidsvoll, Enebakk, Fet, Frogn, Gjerdrum, Gran, Hobøl, Holmestrand, Hole, Hurdal, Hurum, Jevnaker, Lier, Lunner, Lørenskog, Moss, Nannestad, Nedre Eiker, Nes, Nesodden, Nittedal, Oppegård, Ringerike, Rygge, Rælingen, Røyken, Råde, Ski, Skedsmo, Spydeberg, Svelvik, Sørum, Trøgstad, Ullensaker, Vestby, Våler og Ås.

Medlemmer bosatt utenfor Oslo-området kr 420,- pr år.

Bedriftsmedlemskap: kr 25.000,- per år.

Fordeler med medlemskap

Flott program med mange aktuelle foredrag og aktiviteter.  Medlemmene får tilsendt Norsk Militært Tidsskrift vederlagsfritt.  Medlemsrabatt: Selskapslokaler AS, som er restauratør i OMS sine lokaler, innvilger våre medlemmer 10 % rabatt på ordinær selskapsmeny. Rabatten gjelder ikke sammensatte menyer, da det ikke er tillatt med rabatt på alkoholholdig drikke.

Hvordan søke medlemskap?

Søk om medlemskap ved å bruke skjemaet under. Merk at referansepersonene må være medlem av OMS. Det forutsettes at søker underretter referansepersonene om at de har blitt oppgitt i søknaden. Referansene vil bli kontaktet.