Presse

På denne siden finnes informasjon til presse og mediehus som dekker våre foredrag. Oslo Militære Samfund er stolte av å ha en av Norges viktigste talerstoler. Dette forplikter. I denne sammenheng ønsker vi legge til rette for at presse og mediehus skal oppleve det som enkelt å dekke våre foredrag.

Her er noen typiske momenter:

Hvilket foredrag, og når?

Under menyvalget Arrangementer finnes oppdatert program for våre arrangementer i våre lokaler i Myntgata 3, 0151 Oslo/Akershus Festning. Normalt publiserer vi program for et halvår av gangen (vår/høst). Vi setter pris på om dere informerer oss i forkant om dere ønsker dekke et av våre foredrag, og dere må fortelle hvem dere er og hvilket mediehus dere representerer i døra ved ankomst.

Hvor ligger Oslo Militære Samfund?

Vi befinner oss i Myntgata 3, 0151 Oslo. På Akershus Festning. Her ser du oss på kartet:

Opprigg og foredragsstart

Normalt starter foredragene klokken 18:00. Da låses dørene. Det betyr at vi ønsker at presse og mediehusene er ferdig rigget opp innen klokken 17:50. Vi bistår med angivelse av egnet sted ved ankomst, herunder strøm og mikrofontips. Merk at det fra tid til annen er foredragsstart klokken 19:00. Dette vil være angitt i oversikt over våre Arrangementer.

En-til-en intervju med foredragsholder

Spørsmålsrunden er forbeholdt våre medlemmer. Ønsker dere 1-1 intervjuer, bes dere ta kontakt med aktuelle foredragsholders kommunikasjonsenhet eller OMS Pressekontakt. 1-1 intervjuer gjennomføres ofte rett før foredraget. I enkelte tilfeller settes det av litt tid rett etter foredraget, men siden foredragsholder som regel deltar i middagen 19:30, ønskes 1-1 intervjuer gjort i forkant.

Lyd og videoopptak må avtales med foredragsholder i forkant

Det er ikke lov å gjøre lyd og videoopptak av foredragene uten foredragsholders samtykke, og det er ikke tillatt å gjøre lyd eller videoopptak under spørsmålsrunden etter hvert foredrag publiseres. Det er ei tillatt å sitere fra denne seansen. Dette av hensyn til våre medlemmers personvern.

Kontaktinformasjon:

Pressekontakt OMS: e-post