Generalforsamling 2019 – Innkalling med sakspapirer

I samsvar med OMS lover, § 7 innkalles det til generalforsamling i Myntgata 3, mandag 8. april 2018 kl. 18:00

Se vedlagte sakspapirer her.

Saksliste:
1. Årsberetning for Oslo Militære Samfund og Norsk Militært Tidsskrift for 2018
2. Reviderte årsregnskaper for 2018 for OMS og NMT
3. Valg av tillitsmenn
a. Direksjonsmedlemmer og varamenn
b. Representantskapsmedlemmer og varamenn
c. Revisor
d. Valgkomite
4. Medlemskontingent for 2019
5. Forslag til endring av Lov for OMS

Jo G. Gade, kontreadmiral, Ordfører i Representantskapet

Generalforsamlingen er for medlemmer og det er ikke nødvendig med påmelding i forkant

Foredraget starter direkte etter generalforsamlingen tentativt kl. 18:30, deretter seksa.

Intendanten
E-post: Send E-post

Skriv ut