Foredragsprogram for høstsesjon 2017

Direksjonen ønsker med dette velkommen til høstens foredragsrekke i Oslo Militære Samfund. Justeringer kan som alltid komme.

Du kan også se foredrag tilbake til år 2000 ved å bruke søkefunksjon på nettsiden vår.

Foredragene for høsten 2017 er som følger:

02. Oktober: Viseadmiral Ketil Olsen: Skiftende sikkerhetsutfordringer og endrede trusler – NATOs militære dilemmaer

09. Oktober: Mag. art. Odd Gunnar Skagestad: Russlands historie – formende faktorer for dagens utfordringer

16. Oktober: Forsker (Institutt for Forsvarsstudier) Lars Haugom: Hvor går Tyrkia?

23. Oktober: Seniorforsker (Norsk Utenrikspolitisk Institutt) Julie Wilhelmsen: Russland: hvor reell er trusselen – og hvordan bør Norge forholde seg til den?

30. Oktober: Oberst John Andreas Olsen: NATO and the North Atlantic

06. November: Seniorforsker (Norsk Utenrikspolitisk Institutt) Sverre Lodgaard: Nord-Korea

13. November: Sjef Forsvarets Sanitet, VADM Jan Sommerfelt-Pettersen: Modernisering og videreutvikling av Forsvarets Sanitet som del av Totalforsvaret

20. November: SJ Luftforsvaret GM Tonje Skinnarland: Status og utfordringer i Luftforsvaret (Kalkunaften)

27. November: GM Odd Egil Pedersen: NATOs partnerskapssamarbeid

04. Desember: Tidl. Ambassadør Kai Eide: Afghanistan

Vi ønsker våre medlemmer og spesielt innbudte gjester vel møtt til en spennende høst i Oslo Militære Samfund. 

Intendanten
Knut Bremerthun
E-post: intendantoms@gmail.com
Telefon: 934 39 003

Pressekontakt
E-post: presse@oslomilsamfund.no

Skriv ut