Foredrag: Verdier verdt å verne

Eirik Øwre Thorshaug Politisk rådgiver – Utenriks- og forsvarskomiteen (Ap) Finnes bare i PDF-format: 2015-03-09-Thorshaug Temaer: 1) Trusselbildet Bredere – flere trusler Dypere – flere aktører ”Terror, klima & cyber” 2) Demokrati og rettsstat Politiet vokter ytterkanten av samfunnet Rettsstaten under press Hva vi gjør Hva vi unnlater å gjøre 3) Politi Tre forutsetninger for politireform: Lokal tilstedeværelse Sterkere aksjonsberedskap Solid forebyggende arbeid 4) Totalberedskap Risikoerkjennelse Samhandling og samordning Forebyggende sikkerhet Risikoerkjennelse: Risikoforståelsen bestemmer om man øver, hva man øver på, og hva man lærer av øvelser. Selve krisehåndteringen er en indikasjon på hvor godt forberedt man er. Godt forberedte øvelser, kan fungere som en dynamisk form for tilsyn. 3 refleksjoner – utfordringer: Risikoerkjennelse Etatskultur Samhandling
Skriv ut