Foredrag: Verdier verdt å verne

Eirik Øwre Thorshaug Politisk rådgiver – Utenriks- og forsvarskomiteen (Ap)

Finnes bare i PDF-format:

2015-03-09-Thorshaug

Temaer:
1) Trusselbildet
Bredere – flere trusler
Dypere – flere aktører
”Terror, klima & cyber”

2) Demokrati og rettsstat
Politiet vokter ytterkanten av samfunnet
Rettsstaten under press
Hva vi gjør
Hva vi unnlater å gjøre

3) Politi
Tre forutsetninger for politireform:
Lokal tilstedeværelse
Sterkere aksjonsberedskap
Solid forebyggende arbeid

4) Totalberedskap
Risikoerkjennelse
Samhandling og samordning
Forebyggende sikkerhet

Risikoerkjennelse:
Risikoforståelsen bestemmer om man øver, hva man øver på, og hva man lærer av øvelser.
Selve krisehåndteringen er en indikasjon på hvor godt forberedt man er.
Godt forberedte øvelser, kan fungere som en dynamisk form for tilsyn.

3 refleksjoner – utfordringer:
Risikoerkjennelse
Etatskultur
Samhandling

Skriv ut