Foredrag: USAs UTENRIKSPOLITIKK ETTER VALGET

Foredrag i Oslo Militære Samfund, 14. april 2008

ved Professor Geir Lundestad Direktør for det Norske Nobelinstitutt  
Professor Geir Lundestad Direktør for det Norske Nobelinstitutt. Foto: Stig Morten Karlsen, Oslo Militære Samfund
USAs UTENRIKSPOLITIKK ETTER VALGET (Kort sammendrag/disposisjon)  1) INTRODUKSJON Spesielt tema, spå, profet, strukturer og personer, jfr. dog Bush 2000. 2) USAs POSISJON Militært: +-, andre makter Økonomisk: +-, andre makter Politisk: – Kulturelt 3) LIKHETENE MELLOM KANDIDATENE USA som ledermakten Multilateralisme og unilateralisme: Soft balancing Truslene: Terrorisme og masseødeleggelsesvåpen, Iran: Alle opsjoner Virkemidlene, forsvarsbudsjettet, også public diplomacy Mindre fokus på Europa, mer på Greater Middle East, Fjerne Østen Europa gjøre mer: Afghanistan, litt mer rom for ESDP Israels spesielle rolle Alle avviker fra Bush: Global oppvarming, Guatanamo, Geneve, minske energiavhengighet 4) FORSKJELLENE Symbolikken: Svart, kvinne, USA konservativ-progressiv Retorikken: USA lede, men også konsultere Irak (16 måneder) Russland og vanskelige stater: League of democracies Usikre på Kina Nedrustning Proteksjonisme Presset fra valgkampen! Jfr. Kerry 2004 Better strong and wrong than weak and right! 5) KONKLUSJON Godt over 6 måneder til valget, jfr. for et halvt år siden ”Den forvirring som rår i ens indre Obama: ”The United States must lead the world once more.” “No president should ever hesitate to use force – unilaterally if necessary – to protect ourselves and our vital interests when we are attacked or imminently threatened.”  
Skriv ut