Foredrag: Totalforsvaret – beredskap for en ny tid? – DSB Cecilie Daae

Mandag 27. februar 2017 hadde vi besøk av direktør Cecilie Daae fra direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB) som foredro om «Totalforsvaret – beredskap for en ny tid?».

Foto: OMS

Det var en spennende og relevant brief med en rekke tankevekkere i ulike retninger. Vi takker direktøren og hennes assisterende direktør Per Brekke for et godt samkjørt foredrag.

Kort om DSB, hentet fra deres hjemmeside:

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet. Vi skal være pådriver i arbeidet med å forebygge ulykker, kriser og andre uønskede hendelser, og skal sørge for god beredskap og effektiv ulykkes- og krisehåndtering. DSB er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet.

Se presentasjonen til direktør Daee ved å trykke på denne linken eller klikk på bildet under:

 

 

Neste mandag gjester Sjef Etterretningstjenesten, generalløytnant Morten Haga Lunde Oslo Militære Samfund. Les mer om dette her. Du kan lese mer om Etterretningstjenesten her.

Skriv ut