Generalforsamling 9. april 2018 + Terrorismen som trussel i dag – og fremover

Kart utilgjengelig

Dato / tid
Date(s) - 09/04/2018
18:00 - 20:00

Sted
Oslo Militære Samfund

Kategorier


Generalforsamling 18:00

I samsvar med OMS lover, § 7 innkalles det til generalforsamling i Myntgaten 3 Mandag 9. april 2018 kl. 18:00 (NB: merk tidspunkt! Foredraget starter umiddelbart etter generalforsamlingen, tentativt kl. 18:30, og seksa deretter).

Saksliste:
1. Årsberetning for Oslo Militære Samfund og Norsk Militært Tidsskrift for 2017
2. Reviderte årsregnskaper for 2017 for OMS og NMT
3. Valg av tillitsmenn
a. Direksjonsmedlemmer og varamenn
b. Representantskapsmedlemmer og varamenn
c. Revisor
d. Valgkomite
4. Medlemskontingent for 2018
5. Forslag til endring av Lov for OMS

Forslag som ønskes behandlet skal være Direksjonen i hende innen 1. februar.

Årsberetning og regnskap for 2017 blir lagt ut i OMS senest 19. mars 2018 og samtidig gjort tilgjengelig på OMS hjemmeside.

Jo G. Gade, kontreadmiral, Ordfører i Representantskapet

Foredrag 18:30: Terrorismen som trussel i dag – og fremover

Seniorforsker, Dr. Thomas Hegghammer
Terrorismen som trussel i dag – og fremover
(NB: Generalforsamling kl. 18:00,
foredrag tentativt kl. 18:30, deretter seksa.)