Foredag: Førsteamanuensis Frode Færøy ved Norges Hjemmefrontmuseum «Fiende eller forbundsfelle? Den kommunistiske motstands-bevegelsen i Norge under 2. verdenskrig»

Kart utilgjengelig

Dato / tid
Date(s) - 15/10/2018
18:00 - 19:15

Sted
Oslo Militære Samfund

Kategorier


Førsteamanuensis Frode Færøy foredrar i Oslo Militære Samfund mandag 15. oktober 2018 klokken 18:00.

«Fiende eller forbundsfelle?»

Etterkrigstidens sakprosa om den hjemlige motstanden mot det tyske okkupasjonsregimet har fremvist ulike og til dels sterkt motstridende oppfatninger av kommunistenes betydning og innsats i den norske frihetskampen.

Hjemmefrontledelsen og Norges Kommunistiske Parti (NKP) som var kjernen i den kommunistiske motstandsbevegelsen, søkte ikke bare sammen for å bekjempe den felles fienden, men de konkurrerte også om posisjoner innenfor den organiserte motstandsbevegelsen og om innflytelse over den antinazistiske opinionen i Norge.

Var regjeringens og hjemmefrontledelsens uvilje mot å søke et tettere og mer formalisert samarbeid med kommunistene i hovedsak avledet av uenighet om motstandspolitikken mot okkupasjonsmakten, eller var disse motforestillingene i vel så stor grad forbundet sett med andre ideologiske, organisatoriske og strategiske faktorer?

Vi ønsker våre medlemmer og spesielt inviterte gjester velkommen til foredragsaften.

Påmelding til seksa etter foredraget åpner senest to uker før.

Intendanten
E-post: Send E-post

Presse:
Se vår guide rundt det å dekke et foredrag i OMS her.