Forside
Velkommen til Oslo Militære Samfund
Christiania Militære Samfund ble stiftet 1. mars 1825 av en gruppe subalterne offiserer. I 1925 ble navnet endret fra Christiania Militære Samfund til Oslo Militære Samfund (OMS).
Samfundet har i dag over 1400 medlemmer. Klikk her for å sende søknad om medlemskap i Oslo Militære Samfund.

Du kan lytte til de fleste av våre foredrag fra vårsesjonen 2016 av og fremover i iTunes som podcast.
Følg denne linken for å nyte et gjenhør fra OMS.

Les mer om oss under vår Historie.
Oslo Militære Samfund, bygningen
Søknad om medlemskap
Klikk her for å sende søknad om medlemskap i Oslo Militære Samfund.

Uten USA - hvilket NATO?

Oslo Militære Samfund, Oslo
Asle Toje, forskningssjef ved Det norske Nobelinstituttet

NATO er i krise. I takt med at europeiske allierte har unndratt seg en balansert byrdefordeling og amerikansk lederskap har svunnet hen har antagelsene som underbygger alliansen blitt svekket. I USA mumles det om at alliansen koster mer enn den smaker og at den eneste måten å få Europeerne til å ta ansvar på, er å trekke seg tilbake. Og USA har redusert sitt fotavtrykk politisk og diplomatisk i regionen men uten at dette har skapt mer samhold eller styrke i Europa. Er vi vitne til bare 'enda en krise' - eller bør Norge begynne å legge planer for sikkerhet uten amerikanske sikkerhetsgarantier?