Velkommen til Oslo Militære Samfund

Christiania Militære Samfund ble stiftet 1. mars 1825 av en gruppe subalterne offiserer. I 1925 ble navnet endret fra Christiania Militære Samfund til Oslo Militære Samfund (OMS). Samfundet har i dag over 1400 medlemmer. Du kan lese mer om medlemskap og hvordan du søker om dette her .

På vår hjemmeside finner du oversikt over kommende arrangementer samt tidligere gjennomførte foredrag og podcaster. Du finner også relevant informasjon knyttet til Oslo Militære Samfund og medlemskap, samt vår stolte historie.

Formann i Oslo Militære Samfund er oberstløytnant Bjørn Aksel Sund.

Vårsesjonen er nå avsluttet. Høstsesjonen starter i begynnelsen av oktober. Vi kommer tilbake med program når dette foreligger.

Oslo Militære SamfundOslo Militære Samfund er en av Norges viktigste talerstoler
- Utenriksminister Børge Brende

Siste nytt fra Oslo Militære Samfund: