Velkommen til Oslo Militære Samfund

Christiania Militære Samfund ble stiftet 1. mars 1825 av en gruppe subalterne offiserer. I 1925 ble navnet endret fra Christiania Militære Samfund til Oslo Militære Samfund (OMS). Samfundet har i dag over 1400 medlemmer. Du kan lese mer om medlemskap og hvordan du søker om dette her .

På vår hjemmeside finner du oversikt over kommende arrangementer samt tidligere gjennomførte foredrag og podcaster. Du finner også relevant informasjon knyttet til Oslo Militære Samfund og medlemskap, samt vår stolte historie. Formann i Oslo Militære Samfund er kommandørkaptein Iren Isfeldt (sjø).

Oslo Militære SamfundOslo Militære Samfund er en av Norges viktigste talerstoler
- Utenriksminister Børge Brende

Siste nytt fra Oslo Militære Samfund:

Generalforsamling 3. april 2017

Her finner du saksdokumenter til generalforsamlingen som avholdes mandag 3. april rett etter kveldens foredrag. De aktuelle dokumentene for årets generalforsamling er som listet opp under:

Generalforsamling - saksliste - Sak 1 Årsberetning for 2016 - Sak 2 Årsrapport for 2016 - Sak 3-1 Regnskap 2016 for OMS og NMT - Sak 3-2 note 1 fonds og legater - Sak 4 Valg av tillitsmenn - Sak 5 Medlemskontingent 2017